24.04.2018

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM’DA (KKD)YENİ DÜZENLEME !


21 Nisan 2018 tarihinden itibaren KKD “(EU) 2016/425 Yönetmeliği” önceki “89/686 / EEC” direktifinin yerini almıştır.

(EU)2016/425 sayılı yönetmeliği, yıllarca süren bir süreç içinde geliştirilen ve kişisel koruyucu donanımların (KKD) tasarımı ve üretimi, KKD'nin AB'deki serbest dolaşımı ve belgelendirme süreci için gereksinimleri kapsayan bir belgedir.


1. Yapılan yenilikler nelerdir?- Bir önceki KKD yönetmeliğine göre önemli değişiklikler mevcut.

 • Yasal Form

(EU) 2016/425) yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra önceki direktif (89/686 / EEC) tüm AB üye ülkelerine uygulanan ve ulusal hukuka aktarılması gerekmeyen bir yönetmelik haline gelmiştir.

 • Uygulama Kapsamı

KKD Yönetmeliğinin kapsamı biraz genişletilmiştir. Bu nedenle, yeni düzenleme, özel olarak ısıya karşı korunmak için kullanılan KKD için de geçerlidir (örneğin ızgara veya fırın eldivenleri için).
[bkz. Yönetmelik (EU) 2016/425, Bölüm II; Makale 2]

 • Ekonomik operatörlerin yükümlülükleri

Yönetmelik, NLF'ye (New Legislative Framework,  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_en), uyarlanarak, ekonomik operatörler için ayrıntılı yükümlülükler içermektedir: üretici, yetkili temsilci, ithalatçı / ithalatçı ve tüccar
[bkz. Yönetmelik (EU) 2016/425 Bölüm II] )

 • Uygunluk Beyanı

Her bir KKD için (ayrıca Kategori I için de) yeni yönetmelik uyarınca uygunluk beyanı verilmeli ve yayınlanmalıdır. Bunlar, her bir KKD’ye (üreticinin bilgilerine benzer) veya AB uygunluk beyanının erişilebilir olduğu internet adresine referans olarak veya internet adresine iliştirilebilir.
[see Regulation (EU) 2016/425 Annex II; Point 1.4]

 • Risk kategorileri

Her KKD'nin (önceki gibi) aşağıdaki risk kategorilerinden birine göre sınıflandırılması gerekir.


Kategori Riskler
Kategori I minimal riskler
Kategori II Kategori I ve III'te listelenenlerin dışındaki riskler
Kategori III Ölüm veya sağlıkta geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek riskler


89/686 / EEC KKD Direktifinde olduğu gibi, tanımlar tamamen risk temellidir. Risk kategorileri, KKD Yönetmeliği (EU) 2016/425 Ek I'de ayrıntılı olarak listelenmiştir
[bkz. Yönetmelik (EU) 2016/425 Ek I)]


 • Genişletilmiş Riskler

  "Kategori III" risklerinin listesi aşağıdaki şekilde genişletilmiştir:

  -       Boğulma

  -       Zincirli el testeresi ile kesikler

  -       Yüksek basınçlı jetler

  -       Mermi yaraları veya bıçak yaralar

  -       Zararlı gürültü

  Daha önce olduğu gibi, KKD kategorisine bağlı olarak farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilmelidir.
  [bkz. Yönetmelik (EU) 2016/425 Ek I]


 • Uygunluk değerlendirme prosedürleri

  NLF'ye uyumluluk ile uygunluk değerlendirmesi aşağıdaki modüllere ayrılmıştır:


Kategori Uygunluk değerlendirme prosedürleri
Kategori I Ek IV'te belirtilen iç üretim kontrolü (modül A)


Kategori II Ek V'te belirtilen AB tipi inceleme (modül B)

+ Ek VI'da belirtilen iç üretim kontrolüne (C modülü) göre tiplere uygunluk


Kategori III Ek V'te belirtilen AB tipi inceleme (modül B)

+ Ek VII'de belirtilen iç üretim kontrolüne göre tiplere uygunluk ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrolleri (modül C2).veyaEk V'te belirtilen AB tipi inceleme (modül B)

+ Ek VIII'de belirtilen üretim sürecinin kalite kontrolüne (modül D) göre tiplere uygunluk

Geçiş yılı öncesinde ve sırasında piyasaya sürülen ve piyasada bulunan KKD'ler, ilgili sertifikanın geçerliliğinin sona ermesine kadar, ancak en geç 20.04.2023 tarihine kadar satılabilir.

[[bkz. Yönetmelik (EU) 2016/425 Bölüm IV, Madde 19]]


2. SSS - en sık sorulan soruların cevapları

 • KKD yeni yönetmelik kapsamında ne zaman sertifikalandırılabilir?
  From 21st April 2018 is certified according to the new regulation.
 • 21 Nisan 2018'den sonra eski yönergelere göre üretilmiş olan KKD ne olur?
  21.04.2018 ile 20.04.2019 arasındaki dönem bir geçiş yılı olarak düşünülmüştür.Bu süre zarfında, eski yönergelere göre üretilen KKD'ler yine de piyasaya sürülebilir.Bu, tüm üreticilerin KKD stoklarını (eski yönergelere göre üretilmiş) satmalarına ve piyasaya sunmalarına izin verir.
 • 21.04.2019 tarihinden sonra geçerli sertifikalara ne olur?
  Eski yönetmeliğe göre model sertifikalar, 21.04.2019 tarihinden sonra geçerli olmakla birlikte sadece ticari olarak satılan ürünler için geçerli olacaktır.
  Geçiş yılı öncesinde ve sırasında piyasaya sürülen ve piyasada bulunan KKD'ler, ilgili sertifikanın geçerliliğinin sona ermesine kadar, ancak en geç 20.04.2023 tarihine kadar satılabilir.
 • 21.04.2023'ten sonra ne olur?
  Bu noktadan sonra, sadece yeni KKD yönetmeliğine göre imal edilmiş ve onaylanmış giysiler ticari olarak temin edilebilir.


3. Başka ne düşünülebilir?

 • KKD satın alır ve kendi etiketinizle pazarlarsanız, üreticinin yükümlülükleri satıcı olarak size aktarılacaktır. Ürününüzden tamamen siz sorumlusunuz.


 • 21.04.2018 tarihinden itibaren, her bir KKD için (ayrıca Kategori I için de) yeni yönetmeliğe uygun bir uygunluk beyanı hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır. Bunlar, her bir KKD’ye (üreticinin bilgilerine benzer) veya ilgili uygunluk beyanının nereden alınabileceğine dair bir referans olarak iliştirilebilir. Eski direktif uyarınca imal edilen ve geçiş yılı boyunca piyasaya sürülen KKD'ler söz konusu olduğunda, uygunluk beyanı tüm ilgili direktifleri ve düzenlemeleri içermelidir.


 • Son kullanma tarihi olmayan sertifikalar 21.04.2023 tarihinden itibaren geçersizdir. 21.04.2018 tarihi itibariyle, aynı kurallar, eski yönergelere göre üretilmiş ve onaylanmış KKD olarak sertifikalandırılmış ürünler için geçerlidir.


Akredite onaylı bir kurumuz (NB 0534).


Judith Pointner


Tekstil Teknolojisi ve Kişisel Koruyucu Donanım Bölümü (KKD)
Judith Pointner

Ing. Astrid Damböck


Tekstil Teknolojisi ve Kişisel Koruyucu Donanım Bölümü (KKD)
Marion Pfeiler

 
 
 
 
Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Siteye göz atmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Veri gizliliği bilgisi

PROVEN SINCE 1846

Bize ulaşın

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube
 
 
 

© 2021 OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH. All rights reserved.