01.08.2016

شرکت اَوتی: توسعه آزمون های مواد شیمایی نساجی

 

انستیتو تکنولوژی، اکولوژی و نوآوری اتریش ( OETI) با همکاری انجمن بین المللی اوکو تکس ( Oeko-Tex) سوییس در زوریخ برنامه آزمون ها و استانداردهای نساجی خود را با ارائه گواهینامه های جدید تحت عنوان اکوپاسپورت ( Eco-Passport) توسعه بخشیده است.

این وبسایت از کوکی استفاده می کند. با ادامه جستجو در سایت، شما موافقیت خود را با استفادۀ ما از کوکی ها اعلام می کنید. اطلاعات حریم شخصی

PROVEN SINCE 1846

ما را پیدا کنید

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube