از زمان تأسیس خود در سال 1967، در زمینه آزمون و صدور گواهینامه برای منسوجات، محصولات طراحی داخلی، تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)  و همچنین آزمون های کفپوش‌های نساجی، انعطاف پذیر و لمینیت نزد تولیدکنندگان و هم بازرگانان به شهرت دست یافته ایم.

 به عنوان یکی از بنیان گذاران موسسه بین المللی "OEKO-TEX®" کلیه خدمات مرتبط با سبد محصولات موسسۀ اکوتکس را ارائه می دهیم.

ما در دپارتمان نوآوری ها به همراه مشتری های خود ایده های جدید را توسعه داده و برای محصولات، خدمات، فرآیندها و واحدهای تولیدی آنها برچسب " INSPECTED QUALITY" را به پشتوانۀ استاندارد "کیفیت بازرسی شده" ارائه می کنیم.  

 ما یک سازمان ذیصلاح آزمایش و صدور و گواهی‌نامه هستیم


 
 
 

 
 

OETI در سراسر جهان

ما به همراه شرکت مؤسس خود در سوئیس یعنی "TESTEX AG" شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های تابعه را در سراسر جهان در اختیار داریم.

 
 
 

تیم ما در سراسر جهان در خدمت شما است

دفتر مرکزی OETI
وین

OETI - Institute for Ecology, Technology Innovation

 
Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8
1230 Vienna, Austria


Tel  +43 1 544 25 43
E-Mail  office@oeti.biz
Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Ecology
Technology
Laboratory Analytics
Laboratory Physics
QM & IT
Digitalisation
Finance
HRM
Marketing
Management
Dipl.-HTL-Ing. Helene Melnitzky


Head of Ecology
OEKO-TEX®
Products

Helene Melnitzky

helene.melnitzky@oeti.biz

+43 1 5442543 - 17 

Ing. Martina Fend


Ecology
OEKO-TEX®
Products

Martina Fend

martina.fend@oeti.biz

+43 1 5442543 - 27

Payunina Ganna


Ecology
OEKO-TEX®
Products

Ganna Payunina

ganna.payunina@oeti.biz

+43 1 5442543 - 41

Özlem Erbilen


Ecology
OEKO-TEX®
Products
Auditor Ecology

Nica-Christina Müller

nica-christina.mueller@oeti.biz

+ 43 1 5442543-82

 
Sara Razdan


Ecology
OEKO-TEX® Products

Sara Razdan

sara.razdan@oeti.biz

+43 1 5442543 - 71

Judit Nepoz


Ecology
OEKO-TEX® Products

Judit Néposz

judit.neposz@oeti.biz

+43 1 5442543 - 61

Sonja Müller


Ecology
OEKO-TEX® Products

Sonja Müller

sonja.mueller@oeti.biz

+43 1 5442543 - 64

Hedvig Steierlein


Ecology
OEKO-TEX® Products

Hedvig Steierlein

hedvig.steierlein@oeti.biz

+ 43 1 5442543 - 86

 
Sara Razdan


Ecology

OEKO-TEX® Products

Auditor Ecology

Ilija Tomic

Ilija.Tomic@oeti.biz

+43 1 5442543 - 88

 
Ing. Judith Pointner


Head of Technology
Textile Technology and Personal Protective Equipment (PPE)

Judith Pointner

judith.pointner@oeti.biz

+43 1 5442543 - 28

Marion Pfeiler


Textile Technology and Personal Protective Equipment (PPE)

Marion Pfeiler

marion.pfeiler@oeti.biz

+43 1 5442543 - 56

Ingrid Konecny


Textile Technology and Personal Protective Equipment (PPE)

Ingrid Konecny

ingrid.konecny@oeti.biz

+43 1 5442543 - 75

 
Ing. Hannes Vittek


Flooring technology and Interior Design

Hannes Vittek

hannes.vittek@oeti.biz

+43 1 5442543 - 18

Mobile: +43 699 16060818

 

Claudia Gruber


Technology

Claudia Gruber

claudia.gruber@oeti.biz

+43 1 5442543 - 70

 
Dipl.-Ing.(FH) Angelika Hönecke


Head of Laboratory Analytics / Chemistry 

Angelika Hönecke

angelika.hoenecke@oeti.biz

+43 1 5442543 - 21

Dipl.-Ing. (FH) Günther Smutny


Head of Laboratory Technology and Methods Development

Günther Smutny  

guenther.smutny@oeti.biz

+43 1 5442543 - 29

Ing. Michael Graf


Laboratory Analytics / Chemistry

Michael Graf
Claudia Racan


Laboratory Analytics / Chemistry

Claudia Racan
 
Gloria Curiel Rodriguez


Laboratory Analytics / Chemistry

Gloria Curiel Rodriguez

Branka Vasilic


Laboratory Analytics / Chemistry

Branka Vasilic

Alessandra Carelse


Laboratory Analytics / Chemistry 
Alessandra Carelse

Tanja Köppl


Laboratory Analytics / Chemistry 
Tanja Köppl

 
Ernst Hermann


Laboratory Analytics / Chemistry

Ernst Hermann

Anna Maria Grobe


Laboratory Analytics / Chemistry 
Dzenana Kazic

Julia Siekierzynski


Laboratory Analytics / Chemistry 
Julia Siekierzynski

Julia Siekierzynski


Laboratory Analytics / Chemistry Technical Expert (method development)
Rene Steinmair

rene.steinmair@oeti.biz

+4369916060865

 
Julia Siekierzynski


Laboratory Analytics / Chemistry Technical Expert (emission analytics and innovation)

Rolanda Ratkic

+43 1 544 25 43-73
+43 660 928 38 59
rolanda.ratkic@oeti.bizKuba


Laboratory Analytics / Chemistry 
Schaupp Christine

Krutz


Laboratory Analytics / Chemistry 
Henrik Kuba

Schaupp


Laboratory Analytics / Chemistry 
Maxine Krutz

 
Kuba


Laboratory Analytics / Chemistry 
Irina Shreyner

Krutz


Laboratory Analytics / Chemistry 
Armin Hauser

 
Ing. René Pichler


Head of Laboratory Physics / Fire

Ing. René Pichler

rene.pichler@oeti.biz

+43 1 5442543-37


Tanja Glaser


Laboratory Physics / Fire

Tanja GlaserMohammad Mahmudi


Laboratory Physics / Fire

Mohamad Mahmudi

Emilia Montan


Laboratory Physics / Fire

Emilia Montan


 
Besira Vejsilov


Laboratory Physics / Fire

Besira Vejsilovic

Margarita Promper


Laboratory Physics / Fire

Margarita Promper

Anna Maria Grobe


Laboratory Physics / Fire

Maria Anna Grobe

Dieter Ströger


Laboratory Physics / Fire

Dieter Ströger

 
Dieter Ströger


Laboratory Physics / Fire

Eleonora Zapletalova


 
Ing. Gabriele Nussbaumer


Head of QM & IT

Gabriele Nussbaumer

gabriele.nussbaumer@oeti.biz

+43 544 25 53 - 51


Ulrike Bergen


QM & IT / Dept. QM

Ulrike Bergen

ulrike.bergen@oeti.biz

+43 544 25 43 - 74

Alexandra Weisz


QM & IT / Bereich Empfang

Alexandra Weisz

alexandra.weisz@oeti.biz

+4315442543 - 0

 
 
Thomas Vittek


Group Chief Digital Officer

Thomas Vittek

thomas.vittek@oeti.biz

+43 544 25 43 - 31

Michaela Ritsch


Regional Business Application Owner

Michaela Ritsch

michaela.ritsch@oeti.biz

+43 544 25 43 - 57

Ing. Astrid Damböck


Group Digital Project Manager

Astrid Damböck

astrid.damboeck@oeti.biz

+43 1 5442543 - 35

Mobile: +43 699 16060835


 
Mag. Alois Höller


Head of Finance

Alois Höller

alois.hoeller@oeti.biz

+43 544 25 43 - 19

 
Doris Apfler


HR Manager
Doris Apfler

doris.apfler@oeti.biz

+43 1 5442543 - 38

 
Mag. Gerda Pongratz


Marketing Manager

Gerda Pongratz

gerda.pongratz@oeti.biz

+43 1 5442543 - 25

Josef Wagenleitner


Market Development Manager

Josef Wagenleitner 

josef.wagenleitner@oeti.biz

+43 1 5442543 - 69

 
Ing. Robert Löcker, MBA

Managing Director

Robert Löcker

 

TESTEX Head Offices
Zurich

TESTEX AG
Swiss Textile Testing Institute, Gotthardstrasse 61
Postfach 2156, CH-8027 Zürich

Tel  +41 44 206 42 42
Fax  +41 44 206 42 30

E-Mail  zuerich@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Zürich
 

Team

Customer Service OEKO-TEX®
Textile Testing
PPE & Round Robin Test
Marketing & Sales
Business Services & HRM
IT/TQM & Business Projects
Executive Management
Dr. Saverio Iozza

Ecology Lab Manager
Dr. Saverio Leo Iozza 

Andreas Kapaklis

Ecology Lab Team Leader
Dr. Andreas Kapaklis

David Saladin

Ecology Lab Team Leader
David Saladin 

Faisal Rizal

Ecology Team Leader
Faisal Rizal

 
Carole Sägesser

Ecology Team Leader
Carole Sägesser

Angelika Jaeschke

Ecology Advisor & Auditor
Angelika Jaeschke

Ioanna Thalassinou

Ecology Advisor
Ioanna Thalassinou 

Drazena Budalic

Business Application Owner
Drazena Stojanovic

 
Maria Greber

Ecology Advisor
Maria Greber

Katrin Grüninger

Ecology Advisor
Katrin Grüninger

Wan Soo Yang Heeb

Ecology Advisor
Wan Soo Yang Heeb

Ursula Ruoss

Ecology Advisor
Ursula Ruoss

 
 
Andrea Bucher

Technology Manager
Andrea Bucher 

Marie-Theres Thran

Technology Team Leader
Marie-Theres Thran

 
Chantal Blanc

CSO Round Robin Testing
Chantal Blanc 

 
 
Marc Sidler

Group CMO
Marc Sidler

Mary Rose Egloff

Group Product Manager
Mary Rose Egloff

Adrian Meili

Group Product Manager / Lead Auditor
Adrian Meili 

Mirjam Baenninger

Group Product Manager
Mirjam Bänninger

 
Linda Wegelin

Group Market Development
Manager

Linda Wegelin

Ralph Sonntheim

Market Development Manager
Ralph Sontheim 

NISO

Group Communication Officer
Nicole Soliani

 
Marianne Vogt

Group HR Manager
Marianne Vogt

Julia Haimann

Group Administration Manager
Julia Haimann

 
 
Dr. Gilles Ritter

Group TMS Manager
Dr. Gilles Ritter

Florian Viertel

Group IT-Manager
Florian Vierte

Denise Vlach

Group Business Application Manager
Denise Vlach

Fabienne Bouffe

Group Project Manager
Fabienne Bouffé

 
 
Rainer Roten

Group CEO
Rainer Roten

Matz Bachmann

Managing Director
TESTEX Zurich
Matz Bachmann

Thomas Burkard

Group CFO
Thomas Burkard

tak him chan

General Manager
TESTEX Asia Pacific

Tak Him Chan

 
Dr. Jean-Pierre Haug

Group COO
Dr. Jean-Pierre Haug

Robert Löcker

Managing Director OETI
Robert Löcker

Dr. Gilles Ritter

Group TMS Manager
Dr. Gilles Ritter

Marc Sidler

Group CMO
Marc Sidler

 
Marianne Vogt

Group HR Manager
Marianne Vogt

Thomas-Vittek

Group Chief Digital Officer
Thomas Vittek

 

OETI - Institute for
Ecology, Technology and Innovation

دفتر نمایندگی 
Croatia

Stjepana Radica 4, 53270 Senj, Croatia

+385 75353590

croatia@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

Team

Team
Marco Stojanovic


Country Manager Croatia

Marco Stojanovic

croatia@oeti.biz

+385 753 535 90


 

OETI - Institute for
Ecology, Technology and Innovation

دفتر نمایندگی 
Morocco

Boulevard IBN SINA
Imm B9 Apt 182
MAARIF Casablanca

Tel  (+212) 06 23 60 12 27

E-Mail  morocco@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Team
Fatima-Zohra Chik


Country Manager

Fatima-Zohra Chik

morocco@oeti.biz

+212 06 23 60 12 27 

TESTEX Dublin
Representative Office

TESTEX
Swiss Textile-Testing Ltd.
4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus
Grand Canal Quay, Dublin 2 , Ireland

Tel  +353 1 6755 676

E-Mail  dublin@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Dublin
 

TESTEX Vancouver
Representative Office

TESTEX
Swiss Textile-Testing Ltd.
#3, 15243 91 Avenue, Surrey BC V3R 8P8, Canada

Tel  +1 604 498 4077
Fax  +1 604 498 4078

E-Mail  vancouver@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Vancouver
 

Team

Management
Stella Sun Feike

General Manager - Canada
Stella Fei Ke Sun

 

TESTEX Beijing
Subsidiary

Textile Testing Co., Ltd.
Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No. 6, Gaoliangqiao Road, Xicheng District, Beijing 100044, P. R. China

Tel  +86 10 6655 5125
Fax  +86 10 6655 5127

E-Mail  beijing@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Beijing
 

Team

Management
Customer Service
Marketing
Audit
Administration
IT
Teresa Feng Zhaoyan

General Manager - Beijing
Teresa Zhao Yan Feng

 
Soloman Ren Peng

Customer Service -
Senior Supervisor
Soloman Peng Ren

Johnny Fan Yanpo

Customer Service - Supervisor
Johnny Yanpo Fan

Luna Deng Yueqiao

Customer Service-Supervisor
Luna Yueqiao Deng

Aurora Jing Xin

Customer Service -
Senior Executive
Vera Ching-Wen Hsu

 
Vivienne Jiao Jian

Customer Service -
Senior Executive
Vivienne Jian Jiao

Aurora Jing Xin

Customer Service -
Senior Executive
Aurora Xin Jing

Aiping Liu

Customer Service -
Senior Executive
Ai Ping Liu

Yang Mei

Customer Service - Executive
Yomi Mei Yang

 
Anna Cai

Customer Service - Executive
Anna Jinfang Cai

Cai Wei Ada

Customer Service - Executive
Ada Wei Cai

Lily Li Fang

Customer Service-Senior Executive
Lily Li Fang 

Helen Wang

Customer Service Officer
Helen Haixia Wang

 
Mona Yuening Zeng

Customer Service - Executive
Mona Yuening Zeng 

Jay Jieang Zhang

Customer Service - Executive
Jay Jieyang Zhang

Mandy Xiaolei Zhang

Customer Service - Executive
Mandy Xiaolei Zhang

Sunny Ronghua Sun

Customer Service Executive
Sunny Ronghua Sun

 
 Scarlett Shimin Kang

Customer Service Officer
Scarlett Shimin Kang

Kevin

Customer Service Officer
Kevin Dongxu Yuan

Melody

Customer Service Officer
Melody Xiang Bai

 
 
Perry Zhai

Marketing Manager
Perry Yunpeng Zhai

Han Xiaotian, Tony    

Marketing Senior Officer
Tony Xiaotian Han 

 
Richard Li Qiang

Auditor - Senior
Richard Qiang Li

Tom Su Wang

Auditor - Senior
Tom Su Wang

Janette Jian Ping Zhu

Auditor- Senior Supervisor
Janette Jian Ping Zhu

Henry Hailiang Lin

Auditor
Henry Hailiang Lin

 
Shuping Wan

Auditor
Shuping Wang

Jason Jia

Auditor
Jason Jia Jia

 
Huiyue May Wang

Administration Officer - 
Supervisor

May Huiyue Wang

Damei Xin Yan

Administration Officer
Damei Xin Yan

 
 Chao Liu

Deputy APAC IT Manager
Chao Liu

 

TESTEX Seoul
Branch

Swiss Textile-Testing Ltd.
4FL, SeokCheon Building, 542, Samseong-Ro, GangNam-Gu, Seoul, 06166 R.O. Korea


Tel  +82 2 563 6388
Fax  +82 2 563 2669

E-Mail  seoul@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Seoul
 

Team

Management
Customer Service
Marcia Shin-Ae Lee

General Manager - South Korea
Marcia ShinAe Lee

 
Katy Kim

Customer Service - Executive
Katy Taeyeon Kim

 Mia Miyeon Oh

Customer Service - Executive
Mia Miyeon Oh

Alice Ar Ruem Jung

Customer Service - Executive
Alice Ar Ruem Jung

 
 

TESTEX Shanghai
Representative Office

Swiss Textile-Testing Ltd.
Room 1318, 13 F, Hitech Plaza, 831 Changshou Road
Shanghai 200042, P. R. China

Tel  +86 21 5298 7633
Fax  +86 21 5298 7632

E-Mail  shanghai@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Shanghai
 

Team

Management
Customer Service
Marketing
Sales
Administration
Audit
IT
May Zhang Tianmei

General Manager - Shanghai
May Tian Mei Zhang

 
Kit Zhao Yi

Operations Manager
Kit Yi Zhao

James Shi Jian

Customer Service - Senior
Supervisor

James Jian Shi

Aimee Huang Hui Fang

Customer Service - Supervisor
Aimee Hui Fang Huang

Allison Zhou Yang

Customer Service - Supervisor
Allison Yang Zhou

 
Savannah Chun Feng Zhang

Customer Service - Supervisor
Savannah Chun Feng Zhang

Joanna Han Huan Ying

Customer Service
Senior Executive

Joanna Huan Ying Han

Kevin Liang An Wei

Customer Service
Senior Executive

Kevin Anwei Liang

Peter Luo

Customer Service - Supervisor
Peter Yong Luo

 
Nancy Chen Ting Chen

Customer Service - Senior Executive
Nancy Chen Ting Chen

Sam Yu Ke Qi

Customer Service - Executive
Sam Ke Qi Yu

Cecilia He

Customer Service - Executive
Cecilia Xia Li He

Janet Jing Huang

Customer Service - Supervisor
Janet Jing Huang

 
Jessie Jiang Zhe Jie

Customer Service - Senior Executive
Jessie Zhe Jie Jiang

Melody Jin

Customer Service - Executive
Melody Chen Hong Jin

Cherry Yi Chen

Customer Service - Senior Executive
Maggie Jie Li

Elsa Wen Ji Li

Customer Service - Executive
Elsa Wen Ji Li

 
Tracy Ruo Lan Tang

Customer Service -Executive 
Tracy Ruo Lan Tang

Susan Yan Luo

Customer Service - Executive
Susan Yan Luo

Elaine Yao

Customer Service - Executive
Elaine Ling Yao

Lily Li Niu

Customer Service - Senior Executive
Lily Li Niu

 
Sophie Song

Customer Service - Executive
Sophie Fang Fei Song

Bill Weng

Customer Service-Supervisor
Bill Xiang Weng

Sylvia Qin Xie

Customer Service - Senior Executive
Sylvia Qin Xie

Fly Xu Xia

Customer Service - Executive
Fly Xia Xu

 
Joy Yan Lin Wei

Customer Service - Senior Executive
Joy Lin Wei Yan

Darren Hui Dang

Customer Service - Executive
Darren Hui Dang

Jane Zhang

Customer Service - Executive
Jane Xiao Juan Zhang

Sue Zhang

Customer Service - Executive
Sue Mao Hua Zhang

 
Wendy Zhao

Customer Service - Executive
Wendy Nian Hua Zhao

Jenny Geng

Customer Service - Executive
Jenny Cui Yan Geng

Louise Zhu

Customer Service - Executive
Louise Huixian Zhu

 Lucy Yi Hui Liu

Customer Service - Executive
Lucy Yi Hui Liu

 
Amanda

Customer Service - Executive
Amanda Xiao Feng Jin

Helen

Customer Service Officer
Helen Jun Hua Hou

Yun Yun Liu

Customer Service Officer
Yun Yun Liu

Joyce Zhang Hua Jing

Customer Service Officer
Joyce Hua Jing Zhang

 
 
Rinoa Zong Li Hua

Marketing Manager
Rinoa Li Hua Zong

Bessie Zhang

Marketing Senior Officer
Bessie Qian Zhang

Olivia

Marketing Officer
Olivia Qian Yun Wang

 
Broccoli Jiang

Senior Sales Specialist
Broccoli Yong Chun Jiang

Doris Wen Ting Yao

Sales Support
Doris Wen Ting Yao

 
Cherry Yi Chen

Administration Senior Officer
Cherry Yi Chen

 Joey Ying Zhou

Administration Officer
Joey Ying Zhou

Andrew Lang Zhi Hao

Administration Officer
Andrew Zhi Hao Lang

 
Gavin Geng Jun Xin

Auditor - Senior Supervisor
Gavin Jun Xin Geng

Richard Li Chao

Auditor - Senior
Richard Chao Li

Lu Yong Lu Yong

Auditor - Senior
Yong Lu

Terry Tan

Auditor
Tery Guo Deng Tan

 
Albert Wang Nai Dong

Auditor
Albert Nai Dong Wang

 
Zappa Xu Dong Yang
 APAC Regional Business Application Owner
Zappa Xu Dong Yang

 

TESTEX Hong Kong
Subsidiary

Swiss Textile-Testing Ltd.
Unit 617, Peninsula Centre, 67 Mody Road, TST East, Kowloon, Hong Kong

Tel  +852 2 368 1718

Fax  +852 2 369 5527

E-Mail  hongkong@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Hong Kong
 

Team

Management
Customer Service
Marketing
Administration
Audit
Tak Him Chan

General Manager - Asia Pacific
Tak Him Chan

Adeline Ko

General Manager - Hong Kong
Adeline Lai Fan Ko

Andro Chan Ying Kwan

Chief Controller - Asia Pacific
Andro Ying Kwan Chan

Kris Pui Yu Wan

Market Development Manager - Asia Pacific
Kris Pui Yu Wan

 
Jojo Wong

HR/Admin Manager - Asia Pacific
JoJo Mei Wa Wong

 
Fontane Au

Operations Manager
Fontane Fong Ting Au

Janice Ip Sze Wing

Customer Service - Supervisor
Janice Sze Wing Ip

Sulla Cheung

Customer Service
Senior Executive

Sulla Kam Mui Cheung

Catherine Hon

Customer Service
Senior Executive

Catherine Man Sai Hon

 
Sarah Lam Lai Wah

Customer Service
Executive

Sarah Lai Wah Lam

Monica Mui

Customer Service
Senior Executive
Monica So Yee Mui

Tin Chung Wong

Customer Service-Supervisor
Wong Ting Chung

Virginia Wong

Customer Service
Executive

Virgina Wai Chun Wong

 
Anson Ho

Customer Service -Executive
Anson Chung Ming Ho

Florence-Tang

Customer Service - Executive
Florence Pui Chi Tang

Louisa Yuen Ying Li

Customer Service - Executive
Louisa Yuen Ying Li

 
Coline Leung

Deputy Marketing Manager
Coline Wai Chong Leung

 
Carmen Lo

Administration/Accounting
Senior Officer

Carmen Ka Man Lo

Eurise Wong

Administration /Accounting
Officer
Eurise Sin Yee Wong

 
Patrick Lam

Auditor - Supervisor
Patrick Hon Lung Lam

Samson Kwok

Auditor
Samson Siu Man Kwok

Raymond Chun Kit Tse

Auditor
Raymond Chun Kit Tse

 

TESTEX Taipei
Representative Office

Swiss Textile-Testing Ltd.
Rm. 5, 20 F, No.77, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da’an District, Taipei City 10682, Taiwan

Tel  +886 2 2706 2828
Fax  +886 2 2706 0202

E-Mail  taipei@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Taipei
 

Team

Management
Customer Service
Audit
Johnny Shih Yao-Cheng

General Manager - Taiwan
Johnny Yao-Cheng Shih

 
Carrie Chang Hui-Mei

Customer Service
Supervisor
Carrie Hui Mei Chang

Anne Chou

Customer Service - Executive
Anne Wan-Fei Chou

Zoe Chan

Customer Service - Executive
Zoe Chan-Hsuan Chan

Cynthia Hsin Yu Wei

Customer Service - Executive
Cynthia Hsin Yu Wei

 
Patrick Cheng

Auditor
Patrick Hung Ju Cheng

 

TESTEX Manila
Representative Office

Philippines Representative Office
1504A Richville Corporate Tower, 1107 Alabang-Zapote Road, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines

Tel  +63 2 847 1110
Fax  +63 2 887 2725

E-Mail  manila@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Manila
 

Team

Management
Jocelyn F. Diaz

General Manager - Philippines
Jocelyn F. Diaz

 

TESTEX Kuala Lumpur
Branch

TESTEX, Swiss Textile-Testing Ltd. (995587-M)(Malaysia Branch Office)
S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 


Tel  +60 3 5636 7499
Fax  +60 3 5636 7499

E-Mail  kl@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Kuala Lumpur
 

Team

Management
Customer Service
Audit
Cynthia Lum

General Manager - Malaysia
Cynthia Sau Ying Lum

 
Sharon Kho

Customer Service-Supervisor
Sharon Siew Hong Kho

Michelle Wong

Customer Service -
Executive
Michelle Chooi Leng Wong

 
Marc Keng

Auditor
Marc Poh Chew Keng

 

TESTEX Jakarta
Subsidiary

PT. TESTEX, TESTING AND CERTIFICATION
Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, Jakarta, 12920, Indonesia

Tel  +62 21 250 6510
Fax  +62 21 250 6511


E-Mail  jakarta@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Jakarta
 

Team

Management
Customer Service
Audit
Pipit Hayati

General Manager - Indonesia
Pipit Fitriyani Hayati

 
 Relya Kristiaty

Customer Service - Supervisor
Relya Kristiaty

fAnny Astikasari

Customer Service - Executive
Fanny Astikasari

 Suci Nurani Ananda

Customer Service - Executive
Suci Nurani Ananda

Alita Zatidewi

Customer Service Officer
Alita Zatidewi

 
 
Endang Setiawan

Auditor - Senior
Endang Setiawan

 

TESTEX Melbourne
Representative Office

Swiss Textile-Testing Ltd.
4a/265 Pakington St., Geelong, VIC, 3220 Melbourne, Australia

Tel  +61 3 9863 8185

E-Mail  melbourne@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Melbourne
 

Team

Management
Kate Barry

General Manager - Australia & New Zealand
Kate Barry

 

TESTEX Bandung
Representative Office

PT. TESTEX 
TESTING AND CERTIFICATION
Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 404, Jl. Talaga Bodas No. 31, Bandung 40262, Indonesien

Tel  +62 22 7300 703 ext. 403
Fax  +62 22 73000 75

E-Mail  bandung@testex.com
Web  www.testex.com

TESTEX Bandung
 

Team

Management
Customer Service
Pipit Hayati

General Manager - Indonesia
Pipit Fitriyani Hayati

 
Depi Natalia Puspita

Customer Service - Supervisor
Depi Natalia Puspita

Nandiah Tashafira

Customer Service - Executive
Nandiah Tashafira

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی
مصر

24

El Atebaa St., Dokki, Gizeh - Egypt

Tel  +20 100 041 00 19

E-Mail  egypt@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Kairo
 

Team

Management
Team
Noha Elgazar


Country Manager

Noha Elgazar

egypt@oeti.biz

+20 100 041 00 19

 
Ali Gamal


Technical customer service officer - Leader

Ali Gamal

ali.gamal@oeti.biz

+20 10114483 20

Mahmoud AbdElFattah


Technical customer service officer 

Mahmoud AbdElfattah

mahmoud.abdelfattah@oeti.biz

+20 10113384 58

N


Technical customer service
officer

Marwa Naguib

marwa.naguib@oeti.biz

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایند گیاوکراین


Zip Code: 76018, Ukraine, Ivano Frankivsk
Sheremety str.2, second floor, office №1

Tel  +38 098 991 9989
E-Mail  ukraine@oeti.biz
Web  www.oeti.at

 

تیم

Manager
 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی Czechia


Tisnov 5, Prag 1, Czech Republic

Tel  +420 606 871 025

E-Mail  czechia@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Management
Ondřej Mičík


Country Manager

Ondřej Mičík

czechia@oeti.biz

+420 604 20 90 34 

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی  
Moldova

MD- 2009, str. Alexe Mateevici 84/1, Kischinau, Republik Moldau

Tel  +373 79 443 700

E-Mail  liliana.buza@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Team
Liliana Buza


Country Manager

Liliana Buza

moldova@oeti.biz

+373 79 443 700

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی Turkey

Hakki Yeten Cad. Selenium Plaza No:10/C Kat:5-6 Fulya-Besiktas/Istanbul

Tel  +90 212 381 8754

E-Mail  turkey@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Manager
Team
Mehmet Arıoğlu


Country Manager

Mehmet Arıoğlu 

mehmet.arioglu@oeti.biz

+90 544 201 62 56

 
Serbay Ülger


Mediterranean and South-East Anatolia Regional Sales Manager 

Serbay Ülger

serbay.ulger@oeti.biz

+90 541 317 75 66

Mehmet Baba


Aegean Regional Sales Manager

Mehmet Baba

mehmet.baba@oeti.biz

+90 549 549 98 17

Vedat Sevgican


Bursa Regional Sales Manager

Vedat Sevgican

vedat.sevgican@oeti.biz

+90 544 909 21 56

Arzu Akgül


Auditor & Technical Expert

Arzu Ayşen

arzu.aysen@oeti.biz

+90 549 201 90 26

 
Alİ Bahadır Gökser


Istanbul Region 

Sales Representative

Alİ Bahadır Gökser

ali.gokser@oeti.biz

+90 549 585 35 16

Ahmet Hidir


Aegean Region 

Sales Representative

Ahmet Hidir

ahmet.hidir@oeti.biz

+90 542 337 39 85

Burak Kilinc


Mediterranean and South-East Anatolia Regional
Sales Representative

Burak Kılınç

burak.kilinc@oeti.biz

+90 542 330 81 12

Hatice AltunbasTechnical Expert

Hatice Altunbaş

hatice.altunbaus@oeti.biz

+90 545 806 53 49

 
Aziz Kemal Güc


Auditor & Technical Expert 

Aziz Kemal Güc

aziz.guc@oeti.biz

+90 542 225 76 00

Sezer Karabiyik


Administrative and JR. CSO
Sezer Karabiyik

sezer.karabiyik@oeti.biz

+90 542 225 76 00

Ovulcan Arikan


Sales Representative

Ovulcan Arikan

ovulcan.arikan@oeti.biz


Esra Özkan


Sales Representative

Esra Özkan

esra.ozkan@oeti.biz


 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی
Italy

Zona industriale 4, 39030 Gais (BZ), Italy

Tel  +39 3922588210

E-Mail  seeber@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Team
Verena Seeber

Regional Sales Manager

Verena Seeber

seeber@oeti.biz
Phone: +393922588210

 

TESTEX Antananarivo
Vertretung
TESTEX
Swiss Textile-Testing Ltd.
c/o Rakotomalala Rija Rakotomalala
Lot VK 63 TER EC Ambohitsoa
Antananarivo
Madagascar


Phone +23054833383
E-Mail tana@testex.com
Web www.testex.com


Testex Zürich
 

Mitarbeiter

Sales
Hemrai

Sales Officer
Hemraj Ramnarain

 

TESTEX Port Louis
Vertretung
TESTEX

Phone +23054833383
E-Mail tana@testex.com
Web www.testex.com


Testex Zürich
 

Mitarbeiter

Sales
Hemrai

Sales Officer
Hemraj Ramnarain

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی Iran

Unit 14, NO. 33, Sheikh Shabani Street, Shahid Kaboli Street, Seyyed Khandan, Tehran, Iran.

Post Code: 1631615925


Tel  +98 21 47623233

E-Mail  iran@oeti.biz

Web  http://www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Management
Team
Ehsan Ekrami


Country Manager

Ehsan Ekrami, PhD

iran@oeti.biz

Tel/fax: +98 214 762 32 33

Mobile: +98912 0248 067

 
Sepideh Kazemi


Regional sales representative

Sepideh Kazemi

sepideh.kazemi@oeti.biz

Mobile: +98 936 659 3705

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation

دفتر نمایندگی Macedonia

Naroden Front 23/4/2
1000 Skopje, North Macedonia


Tel  +38979 288 338

E-Mail  northmacedonia@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Management
Alexandar Stojanovic


Country Manager

Aleksandar Stojanovic

northmacedonia@oeti.biz

+38979 288 338

 

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
دفتر نمایندگی Serbia

Nedeljka Cabrinovica 64/45
11030 Belgrad, Serbia

Tel  +38 164 3400 569

E-Mail  serbia@oeti.biz

Web  www.oeti.at

Testex Zürich
 

تیم

Management
Alexandar Stojanovic


Country Manager Serbia

Dr. Gordana Dubrovic-Stojanovic

serbia@oeti.biz

+38 164 3400 569

 
 
 

ما یک مؤسسه ذیصلاح انجام آزمایش و صدور گواهی هستیم

در OETI، کیفیت همیشه حرف اول را می‌زند. ما یک سازمان ذیصلاح آزمایش و صدور گواهی بر اساس استاندارد EN ISO/IEC 17025 و استانداردهای EN ISO/IEC 17065 هستیم. ما در سطح اتحادیه اروپا، یک سازمان مورد تأیید اتحادیه (NB 0534) هستیم.

 
 
 

ISO 17025

احراز صلاحیت توسط "Akkreditierung Austria" (وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد فدرال) به عنوان آزمایشگاه همکار بر اساس EN ISO/IEC 17025

 
 
Akkreditierung 0012
 
 

ISO 17065

احراز صلاحیت توسط "Akkreditierung Austria" (وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد فدرال) به عنوان سازمان صدور گواهی برای محصولات (تجهیزات حفاظتی شخصی) بر اساس EN ISO/IEC 17065.

 
 
Akkreditierung 0942
 
 
 

سازمان مورد تأیید اتحادیه اروپا

0534

سازمان مورد تایید اتحادیه اروپا ( 0534) برای بررسی و نظارت از نوع EC بر سیستم کنترل کیفیت محصول نهایی محصول بر اساس مقررات (EU) 2016/425  اتحادیه اروپا

سازمان مورد تأیید اتحادیه اروپا ( 0534 )  برای کفپوش ها بر اساس مقررات محصولات ساختمانی شماره 305/2011


 
 
Notifizierung CE 0534
 
 
Notified Body 0534
 
 
 
 
لطفاً توجه داشته باشید که سازمان احراز صلاحیت ملی اتریش "Akkreditierung Austria" فقط نسخه‌ها را به زبان آلمانی ارائه می‌دهد.
 
 

OETI: اعضای مؤسس‌، عضویت‌ها، مؤسسه تأیید شده آزمایش

عضویت‌ها:

انجمن بین‌المللی OEKO-TEX®: عضو مؤسس
انجمن بین‌المللی آزمایش برای اشعه ماورای بنفش کاربردی: عضو مؤسس
GEDRT (گروه توسعه تحقیقات نساجی اروپا) و Textranet (شبکه سازمان‌های تحقیقاتی نساجی اروپا): عضو
انجمن املاک و مستغلات پایدار اتریش: عضو

مؤسسه آزمایشی شناخته شده:

فرشته آبی: Blue Angel
برچسب زیست‌محیطی اتحادیه اروپا: EU-Ecolabel
مؤسسه تکنولوژی ساختمان آلمان(Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt): آزمایشگاه شناخته شده در زمینه آتش‌سوزی و انتشار گازهای آلاینده
انجمن هوای پاک: مؤسسه آزمایشی انحصاری برای آزمایش و تأیید کیفیت هوا در محیط داخلی

 
 
 
 
 

ارجاعات

 
 
 
 

ما یک مرکز بین‌المللی تعالی هستیم که می‌توانید به آن اعتماد کنید!


ما خدمات باکیفیت مشاوره، آزمایش و صدور گواهی را در سراسر جهان ارائه می‌دهیم.
ما مستقل، پرمهارت و مشتری‌گرا هستیم.
ما رقابت‌پذیری مشتریان را افزایش می‌دهیم.
.

 
 
 
 
 
 
 

ارجاعات تکنولوژی کفپوش‌ها و مواد فضاهای داخلی

 
 
ege carpets
ege carpets
OETI is an important supplier to ege carpets for test purposes. Through our long-standing cooperation we have received quick and reliable service on a large number of test jobs. We also use OETI as consultants in different areas and they always deliver excellent and competent counselling.
JUTEKS
We are very satisfied with you because: - I receive among testing services also expert opinions/help. - If we need very urgent testing you provide us with preliminary results - You provide variation of different testing according to EU and ISO standards
 
 
ege carpets
OETI is an important supplier to ege carpets for test purposes. Through our long-standing cooperation we have received quick and reliable service on a large number of test jobs. We also use OETI as consultants in different areas and they always deliver excellent and competent counselling.
1
JUTEKS
We are very satisfied with you because: - I receive among testing services also expert opinions/help. - If we need very urgent testing you provide us with preliminary results - You provide variation of different testing according to EU and ISO standards
2
 
 
 
 

ارجاعات اکولوژی ,تکنولوژی نساجی و تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)

 
 
Abitex
We have focused on OETI because international excellence, present in the "Austro-Germanic" territory that can guarantee the high performance of this new synthetic Teraskin® leather in the medical and children's sectors in Europe and beyond. (Matteo Bortolossi, Abitex) ...
Chiba Gloves Germany GmbH & Co. KG
We have worked with OETI for more than 10 years. We are especially appreciative of the fact that OETI works much less bureaucratic than other testing institutes. Communication is based on equal terms - individuals talking to individuals. OETI do their very best to find a good solution for the customers.
 
 
Abitex
We have focused on OETI because international excellence, present in the "Austro-Germanic" territory that can guarantee the high performance of this new synthetic Teraskin® leather in the medical and children's sectors in Europe and beyond. (Matteo Bortolossi, Abitex) ...
1
Chiba Gloves Germany GmbH & Co. KG
We have worked with OETI for more than 10 years. We are especially appreciative of the fact that OETI works much less bureaucratic than other testing institutes. Communication is based on equal terms - individuals talking to individuals. OETI do their very best to find a good solution for the customers.
2
 
 
 
 
 

فرصت‌های شغلی:
عضو تیم ما شوید!

 
 

ما یک سازمان ذیصلاح آزمایش و صدور و گواهی‌نامه هستیم. در سطح اتحادیه اروپا، یک سازمان مورد تأیید اتحادیه هستیم. دفتر مرکزی ما در وین است و دفاتری در سراسر جهان داریم. ما منسوجات، مواد داخلی، تجهیزات حفاظت شخصی و کفپوش‌ها را آزمایش می‌کنیم.

OETI Stellen
 
 

هیچ اطلاعاتی وجود ندارد

 
 
 
 
 
این وبسایت از کوکی استفاده می کند. با ادامه جستجو در سایت، شما موافقیت خود را با استفادۀ ما از کوکی ها اعلام می کنید. اطلاعات حریم شخصی

PROVEN SINCE 1846

ما را پیدا کنید

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube