OEKO-TEX®

 
 

OETI je zakládajícím členem asociace OEKO-TEX®

OEKO-TEX®
 
 

Jako zakládající člen asociace “OEKO-TEX®” v roce 1992 OETI zavádí "STANDARD 100 by OEKO-TEX®".

Dnes certifikujeme výrobky podle "STANDARD 100 by OEKO-TEX®" a výrobní i obchodní společnosti podle certifikačního systému "STeP by OEKO-TEX®".

Kromě toho značíme materiály, které jsou testovány jak na škodlivé látky, tak pocházejí z udržitelné výroby, značkou “MADE IN GREEN by OEKO-TEX®".

"ECO PASSPORT by OEKO-TEX®" je certifikační systém pro výrobky, které se používají
v textilním průmyslu, včetně barviv, pomocných prostředků a chemikálií.


 
 
 

 
 

OEKO-TEX®  STANDARD 100

 
 

Kompetence vytváří důvěru!

Oeko-Tex Standard 100
 
 

„STANDARD 100 by  OEKO-TEX®" je celosvětový testovací a certifikační systém pro textilní suroviny, meziprodukty a konečné výrobky ve všech stadiích výroby. Zahrnuje také testování netextilních materiálů. Cílem je zajistit, aby výrobek neobsahoval škodlivé látky. Řada podniků má ve svých dodacích podmínkách požadavek, aby výrobky byly certifikovány podle “STANDARD 100 by  OEKO-TEX®".

OEKO-TEX® zajišťuje shodu s REACH REACH je nařízení Evropské unie, které má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, které mohou způsobovat chemické látky. Pokud podniky splní nejnovější kritéria testů OEKO-TEX®, mohou si být jisté, že zároveň splní odpovídající požadavky nařízení REACH škodlivé látky. Evropská chemická agentura (ECHA) vytváří listinu kandidátních nebezpečných látek.

 V případě, že kandidátní látka se používá v textilním průmyslu, ® " "katalog kritérií OEKO-TEX® zajistí, že tato látka je kontrolována, a pokud je to nutné, zařadí se mezi testované parametry OEKO-TEX®. Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) a jejich následující zveřejnění je dalším úkolem asociace OEKO-TEX®.


1 Recyklované materiály se obtížně certifikují. 

S jejich předchozím životem představují recyklované materiály jiné výzvy než běžný panenský materiál. Proto jsou v rámci STANDARD 100 by OEKO-TEX® tyto materiály ošetřeny odlišně.

PŘESVĚDČIVÉ VÝHODY:

Jste schopni ukázat dodavatelskému řetězci, že nabízíte recyklované materiály - a že jsou testovány na škodlivé látky podle STANDARDU 100 společností OEKO-TEX®.

Štítek informuje spotřebitele o recyklaci ve smyslu oběhového hospodářství.

Další informace najdete v informačním přehledu RECYKLOVANÉ MATERIÁLY STANDARDU 100 od společnosti OEKO-TEX® v sekci ke stažení NEBO:

 
 
 

 
 
STeP
 
 

"STeP by OEKO TEX®" je nezávislý certifikační systém pro značky, obchodní organizace a výrobce v průběhu celého textilního řetězce. Je určen těm, kteří chtějí zveřejňovat podmínky udržitelného rozvoje transparentně a důvěryhodně.

Modulární struktura certifikace "STeP by OEKO TEX®" umožňuje komplexní analýzu relevantních oblastí podniku, tj. Kvality, chemického a environmentálního managementu, ekologického chování, ochrany zdraví, bezpečnosti a společenské zodpovědnosti.

"STeP by OEKO TEX®" jako certifikační nástroj je zvláště určen pro jednotlivé stupně textilní výroby. Vytváří podporu k tomu, aby textilní sektor dosahoval trvalého zlepšování svého výrobního prostředí.


 
 
 

 
 
MadeinGreen
 
 

"MADE IN GREEN by OEKO-TEX®" je nezávislá textilní značka pro zvýraznění toho, že spotřební zboží a polotovary jsou ve všech stadiích textilního řetězce vyrobeny z materiálů testovaných na škodlivé látky a že jsou vyráběny s použitím ekologicky šetrných procesů a za bezpečných a sociálně odpovědných pracovních podmínek.

Přidaná hodnota pro průmysl a obchodníky

Spolehlivé vztahy s dodavateli jsou často klíčovým faktorem, stejně jako úspěšné zavádění udržitelných aspektů, to je kvalita výrobků, pravidelné vzdělávání a školení zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek. Označení "MADE IN GREEN by OEKO-TEX®" činí toto vše viditelné pro spotřebitele.

Přidaná hodnota pro spotřebitele

Značka "MADE IN GREEN by OEKO-TEX®" ukazuje spotřebiteli, že tyto textilie jsou testovány na škodlivé látky a jsou udržitelně vyráběny v souladu se zásadami asociace OEKO-TEX®.

Každý výrobek označený etiketou Made in Green obsahuje také jedinečné ID produktu a/nebo kód QR, který spotřebiteli poskytuje úplnou sledovatelnost a transparentnost.

Integrace uhlíkové a vodní stopy do štítku MADE IN GREEN
Cílem společnosti OEKO-TEX® pro rok 2021 je systémová integrace uhlíkové a vodní stopy do štítku MADE IN GREEN. To spotřebitelům umožní přímo zjistit, naskenováním označení každého výrobku, jaký vliv má výroba daného výrobku na náš ekosystém.

 
 
 

 
 
LeatherStandard

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX ® je celosvětově konzistentní, nezávislý testovací a certifikační systém pro kůži a kožené výrobky ve všech stupních výroby.
Příklady výrobků, které mohou být certifikovány:

  • Kožené poloprodukty (např. wet-bue, wet-white, štípenky atd.)
  • Hotové kůže
  • Kožené výrobky
  • Konfekční kožené výrobky (oblečení, doplňky, kožené rukavice, kožené batohy, kabelky, obaly a další)

Pro kožené materiály platí podmínky a kritéria poslední platné verze LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®, u nekožených komponent (např. textilní materiály, kovové doplňky apod.) musí být splněny požadavky nejnovější platné verze STANDARD 100 by 100 OEKO-TEX®.

Jako značka nezávislá na výrobci může LEATHER STANDARD by OEKO-TEX ® sloužit jako marketingový nástroj, který dokáže jasně zdokumentovat Vaši odpovědnost s ohledem na humánně-ekologickou bezpečnost výrobků Vašim zákazníkům v rámci celého dodavatelského řetězce až po značky, obchodníky a spotřebitele.


 
 
 

 
 
EcoPasspo

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® je komplexní systém ověřování a certifikace textilních chemikálií, barviv a pomocných prostředků. ECO PASSPORT by OEKO-TEX® je mechanismus, kterým dodavatelé textilních chemikálií prokazují, že jejich výrobky mohou být použity v udržitelné textilní výrobě.

Textilní certifikační systém ECO PASSPORT je plně harmonizován se dvěma certifikačními systémy OEKO-TEX® pro udržitelnou textilní výrobu (STeP by OEKO-TEX®) a pro bezpečnost výrobků (STANDARD 100 by OEKO-TEX®).

Iniciativa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals – Nulové Vypouštění Nebezpečných Chemikálií) - úroveň 3 - akceptuje ECO PASSPORT by OEKO-TEX® jako indikátor shody se svým MRSL (seznam zakázaných škodlivých látek pro textilní výrobu). Po schválení mohou firmy zveřejnit své výrobky certifikované podle ECO PASSPORT v OEKO-TEX® Buying Guide, a pokud si to přejí i ZDHC Chemical Gateway.

 
 
 

Tyto webové stránky obsahují soubory cookies. Pokračováním prohlížení stránek souhlasíte s používáním cookies. Informace o ochraně dat

PROVEN SINCE 1846

Najdete nás na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube
 
 
 

© 2021 OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH. All rights reserved.