Naše služby
Co zkoušíme

 
 

Kompetence vytváří důvěru!

 
 

Vyhledávání
Funkce pro vyhledávání klíčových slov – klikněte na lupu v pravém horním rohu této stránky a napište slovo, které hledáte!"

"Výsledek vyhledávání Vás zavede na začátek stránky obsahující hledané klíčové slovo. Klíčové slovo se tedy
může objevit vícekrát na této stránce. "

Jsme akreditovaný zkušební a certifikační orgán. Naše akreditace a notifikace jsou:

 • Akreditace u "Akkreditierung Austria" (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs) jako certifikační orgán pro výrobky (osobní ochranné prostředky) podle EN ISO/IEC 17065.
 • Akreditace u "Akkreditierung Austria" (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs) jako zkušební laboratoř podle EN ISO/IEC 17025.
 • Notifikovaný orgán 0534 pro ES přezkoušení typu a kontrolu systému řízení jakosti výrobku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 pro osobní ochranné prostředky.
 • Notifikovaný orgán 0534 pro stavební výrobky podle Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011

Potřebujete další informace? Kontaktujte nás!

 
 
 
 
 

 
 

Podlahové krytiny
Textilní podlahové krytiny

U textilních podlahových krytin provádíme celou řadu zkoušek.

Provádíme zkoušky pro třídu užívání podle normy EN 1307, zkoušky dalších vlastností (např. vhodnost kolečkových židlí, vhodnost pro užívání na schodištích, další vlastnosti pro dlaždice, odolnost proti roztržení, atd.), požadované zkoušky pro značení CE (např. chování při hoření, elektrický odpor, antistatické chování) a emisní a zápachové zkoušky (stanovení VOC, test zápachu podle GuT, atd.). Ve všech těchto oblastech jsme spolehlivým partnerem, abychom zjistili nejen všechny požadované hodnoty, ale zároveň abychom poskytli i informace při zpracování reklamací a stížností.

Podrobný seznam jednotlivých testů naleznete v odkazu dokumenty k stažení.

 
 
 
 
 

 
 

Podlahové krytiny

Pružné podlahové krytiny

Pojem pružné podlahové krytiny zahrnuje různé druhy výrobků. Navzdory tomu, že je tato oblast tak široká a v některých případech jsou pro klasifikaci vyžadovány velmi odlišné zkoušky, můžeme provádět téměř všechny zkoušky vlastností a klasifikací.

Ať už se jedná o polyvinylchlorid (PVC), pryž, linoleum, korek, syntetickou termoplastickou podlahu, podlahové panely pro volné uložení podle EN 14085 nebo polotuhé, vícevrstvé, modulární podlahové krytiny (MMF) pro plovoucí podlahy podle EN 16511 - všechny mohou být zkoušeny a klasifikovány na našem pracovišti.

Podrobný seznam jednotlivých zkoušek naleznete v odkazu dokumenty k stažení.


 
 
 
 
 

 
 

Podlahové krytiny
Laminátové a dřevěné podlahové krytiny

Rádi pro Vás provedeme klasifikaci podle EN 13329, EN 15468 a EN 14978, ale také mnoho dalších zkoušek způsobilosti, jako je chování při hoření, elektrické a akustické vlastnosti, koeficient tření a skluzu, jakož i testy zápachu a emisí.

Podrobný seznam jednotlivých testů naleznete v odkazu dokumenty k stažení.


 
 
 

Podlahové krytiny
Další služby

Žádné záznamy nejsou k dispozici

Vedle výrobků uvedených výše zajišťujeme také zkoušení dalších produktů, jako jsou desky WPC, rohože, nátěry a povrchy nebo eskalátory.
Pan Ing. Vittek, náš soudní znalec na podlahové krytiny, desetiletí zkušeností a spolupráce mezi jednotlivými odděleními v rámci institutu (množství zkušebních možností) jsou zárukou kompetentního řešení.

Jako nezávislý zkušební ústav jsme Vám také k dispozici v souvislosti s řešením reklamací, a to jak v oblasti zkoušení, tak v oblasti zajišťování důkazů.

Kontaktujte nás, abychom připravili zkušební program na míru pro Vaše výrobky, aplikace a potřeby.


 
 
 

 
 

V rámci emisních a zápachových zkoušek nabízíme testy výrobků i měření kvality vzduchu ve vnitřních prostorách. Níže naleznete přehled našich základních služeb.

Emisní a zápachové zkoušky na výrobcích

 • Značka EMICODE®: emisní zkoušky pro podlahové instalace, lepidla a stavební výrobky založené na metodě GEV
 • Emisní zkoušky textilních podlahových krytin na základě zkušebních kritérií GuT
 • Emisní zkoušky na základě kritérií ekoznaček (rakouská Eco-label, Blue Angel, nature plus)
 • Emisní zkoušky podle francouzské směrnice AFSSET / ANSES
 • Emisní zkoušky podle OEKO-TEX® Standard 100
 • Emisí zkoušky Finish M1
 • Senzorické stanovení intenzity a povahy zápachu stavebních výrobků podle ONR 195702
 • Zápachové zkoušky textilních podlah na základě kritérií GuT
 • Zápachové zkoušky podle SNV 195 651
 • Zápachové zkoušky podle VDA 270
 • Měření vnitřního vzduchu
 • Analýza vnitřního vzduchu: formaldehyd, těkavé organické sloučeniny, plynné látky jako oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, ozon, oxid dusnatý, atd.
 • Zápachové zkoušky na místě
 • Měření jemného prachu
 
 
 
 
 

 
 

Požadované zkoušky na hořlavost závisí především na účelu. Pokud nemáte žádné konkrétní požadavky, naleznete základní informace v naší sekci dokumenty k stažení (především o situaci v Rakousku). Níže naleznete výňatek z našeho rozsáhlého portfilia požárních zkoušek pro oblast materiálů pro interiéry:

 • Zkoušky a klasifikace chování při hoření závěsů a záclon, EN 13773 / EN 1101 / EN 1102 / EN 13772
 • Chování při hoření potahových látek, ÖNORM B 3825
 • Zápalnost čalouněného nábytku, EN 1021-1 / EN1021-2 / BS 5852
 • Třída požárního indexu - Švýcarsko, SN 198898
 • Chování při hoření, emise kouře a vlastnosti odkapu, ÖNORM A 3800-1
 • Požární chování materiálů zařízení, ÖNORM B 3822
 • Chování při hoření ložního prádla, ÖNORM S 1457 / EN ISO 12952 /
 • EN 597 / EN 14533
 • Chování při hoření podlahových krytin, EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 /
 • EN ISO 11925-2
 • Chování při hoření stavebních výrobků, EN 13501-1 / EN 13823 / EN ISO 11925-2

 
 
 

 
 

Kromě testování a klasifikace čalounických tkanin podle EN 14465 a textilií s potahem z umělé hmoty podle EN 15618 nabízíme také širokou paletu zkoušek na odolnosti proti opotřebení a zkoušení stálostí vybarvení. Podrobný seznam je k dispozici v kapitole "Fyzikální vlastnosti textilií a textilní chemie" nebo dokumentech k stažení.

Budeme rádi, když pro Vás vytvoříme individuální zkušební program.


 
 
 

 
 

Kromě výše uvedených výrobků zajišťujeme také zkoušení dalších produktů, např. výrobků pro mobilní sektor, geotextilií, drenážních desek, reklamních displejů, atd..
Díky našim desetiletým zkušenostem a díky spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci institutu máme mnoho zkušebních možností a dalších kompetencí.

Jako nezávislý zkušební ústav jsme Vám také k dispozici v souvislosti s řešením reklamací, a to jak v oblasti zkoušení, tak v oblasti zajišťování důkazů.

Kontaktujte nás, abychom připravili zkušební program na míru pro Vaše výrobky, aplikace a potřeby.


 
 
 
 
 

Zkoušky vláken, přízí a nití

 • Kvantitativní a kvalitativní analýza materiálu (různé metody)
 • Analýza DNS přírodních vláken *)
 • Viskozita celulózy DIN 54270 T1+T3
 • Jemnost vláken/délka vláken (různé metody)
 • Pevnost a tažnost vláken / srážlivost vláken
 • Typ příze (prstencová x bezvřetenová)
 • Délková hmotnost příze / zákruty příze EN ISO 2060 / EN ISO 2061
 • Pevnost / tažnost příze EN ISO 2062
 • Čistota příze / nestejnoměrnost (Classimat II)
 •  Srážlivost přízí (různé metody)

Zkoušky textilií

 • Kvantitativní a kvalitativní analýza materiálu (různé metody)
 • Analýza DNS přírodních vláken *)
 • Zjišťování charakteristických vlastností látek:

     - Zjišťování charakteristických vlastností pletenin: struktura, plošná hmotnost,
       tloušťka, délková hmotnost, počet oček, sloupků a hustota stehu
     -  Zjišťování charakteristických vlastností pletenin: struktura, plošná hmotnost,
       tloušťka, délková hmotnost, počet oček, sloupků a hustota stehu  
     - Zjišťování charakteristických vlastností netkaných textilií: Plošná hmotnost,          
       tloušťka
     - Zjišťování struktury (tkaniny ISO 9354 / pleteniny DIN 62050-1 / -2)
     - Zjišťování tloušťky (různé metody)
     - Zjišťování délkové hmotnosti v tkaninách / pleteninách EN ISO 2060
     - Zjišťování dostavy EN 1049-2
     - Zjišťování počtu oček, sloupků a hustoty stehu v pleteninách DIN 53883

 • Stanovení obsahu nespalitelných látek DIN 53919-2
 • Hodnocení změny vzhledu oděvů po domácím praní a sušení (Monsanto-Standard) EN ISO 15487
 • Fyziologické účinky - odolnost vůči vodním parám (hodnota Ret) ISO 11092/ tepelná odolnost (hodnota Rct) ISO 11092 / index permeabilty vodních par ISO 11092
 • Zjišťování pevnosti v protržení EN ISO 13938-2
 • Odolnosti proti poškození ohybem EN ISO 7854
 • zjišťování lepivosti (tkaniny povrstvené pryží nebo plasty) EN 25978
 • Zjišťování odolnosti proti praskání (umělá kůže a podobné materiály) DIN 53359
 • zjišťování prachového peří / rouna / vláken (různé metody)
 • Zkoušky stálobarevnosti (různé metody viz "Zkoušky barevnosti")
 • Zjišťování pevnost v tahu a tažnosti - metoda strip (za sucha / za mokra) (různé metody)
 • Zjišťování pevnost v tahu - metody Grab (za sucha / za mokra) (různé metody)
 • Viskozita celulózy DIN 54270 T1+T3
 • Zjišťování materiálů rozpustných v organických rozpouštědlech DIN 54278-1 / Zjišťování materiálů rozpustných ve vodě DIN 54276 bod 6.1
 • Prodyšnost EN ISO 9237
 • Změna rozměrů po praní a sušení EN ISO 5077
 • Změna rozměrů po čistění a po doúpravě EN ISO 3175-1
 • Mikroskopická pozorování
 • Tahové vlastnosti švů / odolnost proti posuvu nití u konfekčních výrobků EN ISO 13935 / EN ISO 13936 a další zkoušky
 • nešpinivost / vodoodpudivost "3M-Test"
 • odolnost proti žmolkování a změně vzhledu textilií EN ISO 12945-2 a další metody
 • Rychlost smáčení textilií vodou (metoda stanovení stoupací výšky) DIN 53924
 • Odolnost proti oděru "metoda Martindale” EN ISO 12947-2 a další zkoušky
 • Zjišťování anionaktivních smáčedel / neionogenních smáčedel
 • Zkoušení podle RIMS 1020
 • stanovení silikátů
 • hodnota pH
 • Částice rozpustné v rozpouštědlech
 • ochrana před UV zářením
 • Faktory ochrany před UV zářením UV-Standard 801
 • Měření ochranných vlastností proti UV záření EN 13758-13; AS/ NZS 4399
 • Nepromokavost plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm EN 29865
 • Odolnost proti pronikání vody - skrápěcí metoda EN ISO 4920 / absorpce vody DIN 53923
 • Trhací zkoušky (různé metody)
 • Odolnost proti pronikání kapalných chemikálií EN ISO 6530
 • Odolnost proti pronikání vody (zkouška tlakem vody) EN 20811 / ISO 811
 • Elastické vlastnosti (různé metody)

Zkoušky na hotovém oblečení

 • Hodnocení změny vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení (norma Monsanto) EN ISO 15487
 • Návrh oblečení - hodnocení kvality zhotovení
 • Zjišťování rozměrů konfekčních výrobků 
 • Tahové vlastnosti švů / odolnost proti posuvu nití u konfekčních výrobků (různé metody)
 • Hodnocení vhodnosti
 • Různé analýzy chyb

Zkoušky barevnosti

 • Kolorimetrie (CIE trichromatické složky) EN ISO 11664-3
 • Rozdíl barevnosti DIN 6174
 • Změna barvy / zapouštěn - vizuální hodnocení podle šedé stupnice ISO 105 / A02; ISO 105 / A03
 • Zkoušky stálobarevnosti:
 • Stálobarevnost na umělém světle (různé metody):
 • Stálobarevnost v domácím a komerčním parní (různé metody)
 • Stálobarevnost v chemickém čistění s použití perchlorethylenu ISO 105-D01
 • Stálobarevnost ve vodě (různé metody) / Stálobarevnost ve vodě ISO 105-E01
 • Stálobarevnost v mořské vodě ISO 105-E02
 • Stálobarevnost v chlorované vodě (plovárenské vodě) ISO 105-E03
 • Stálobarevnost při pokapání vodou ISO 105-E07
 • Stálobarevnost v horké vodě ISO 105-E08
 • Stálobarevnost v potu (kyselém & alkalickém) ISO 105-E04
 • Stálobarevnost při pokapání kyselinou ISO 105-E05
 • Stálobarevnost při pokapání alkálií ISO 105-E06
 • Stálobarevnost při krabování ISO 105-E09
 • Stálobarevnost při paření ISO 105-E11
 • Stálobarevnost při valchování (různé metody)
 • Stálobarevnost při valchování - alkalická valcha ISO 105-E12
 • Stálobarevnost při kyselém valchování (přísném) ISO 105-E13
 • Stálobarevnost při kyselém valchování (mírném) 105-E14
 • Stálobarevnost při bělení (různé metody):
 • Stálobarevnost při mercerování ISO 105-X04
 • Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům ISO 105-X05
 • Stálobarevnost při přebarvování ISO 105-X07
 • Stálobarevnost při žehlení ISO 105-X11
 • Stálobarevnost v otěru (různé metody): 
 • Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů ISO 105 X18
 • Retroreflexní fotometrická schopnost (vstupní úhel 5° / pozorovací úhel 12’) EN ISO 20471 bod 7.3
 • Hodnocení kvality praní (obsah popela / viskozita / pevnost za mokra / stupeň bělosti podle Ganze)

Elektrické vlastnosti a antistatické vlastnosti

 • Horizontální odpor a vertikální odpor DIN 54345-1 
 • Elektrostatický náboj (s 2 třecími partnery DIN 54345-4
 • Ochranné oděvy - povrchový měrný odpor, type A EN 1149-1
 • Ochranné oděvy - vnitřní odpor EN 1149-2 
 • Ochranné oděvy - snížení náboje *) EN 1149-3

 
 

Zkoušky na zjištění chování při působení tepla a / nebo plamene

 • Omezené šíření plamene EN ISO 15025
 • oděvní textilie - chování při hoření EN 1103
 • Ochranné rukavice - chování při hoření EN 407, EN ISO 6941;zapálení EN ISO 6940; šíření plamene EN ISO 6941
 • Kontaktní prostup tepla EN 702 / EN ISO 12127-1
 • hořlavost metodou kyslíkového čísla *) (LOI index) EN ISO 4589-2
 • Tavné chování (tepelná odolnost šicí nitě) ISO 3146
 • Hořlavost hraček EN 71-2
 • Určení ochranné třídy materiálu / oděvu použitím řízeného a usměrněného oblouku *) (box test) EN 61482-1-2
 • Prostup tepla při vystavení účinku plamene EN 367 / ISO 9195
 • Tepelné vlastnosti materiálu vystaveného sálavému teplu EN ISO 6942 (různé metody)
 • Tepelná odolnost (konvektivní teplo) ISO 17493

Zkoušky pro certifikaci osobních ochranných prostředků (OOP)

 • Odolnost proti oděru ochranného oděvního materiálu EN 530
 • Fyziologické účinky ISO 11092 – odolnost vůči vodním parám (hodnota Ret) / tepelná odolnost (hodnota Rct) / index permeability vodních par
 • Omezené šíření plamene EN ISO 15025
 • Odolnost proti poškození ohybem – metoda C "postup Knitter/Biege" EN ISO 7854
 • Povrchový měrný odpor, typ A EN 1149-1
 • Vnitřní odpor EN 1149-2
 • Snížení náboje *) EN 1149-3
 • Kontaktní prostup tepla EN 702 / EN ISO 12127-1
 • Prodyšnost EN ISO 9237
 • Odolnost materiálů při postřiku roztaveným kovem *) EN ISO 9185
 • Chromatické souřadnice a luminiscenční faktor EN ISO 20471 bod 7.2 v nových podmínkách a po různých úpravách
 • Tavné chování (tepelná odolnost šicí nitě) ISO 3146
 • Ochranné rukavice EN 388 – Odolnost proti oděru / Odolnost proti střihu *) / Odolnost proti trhání / Odolnost proti propíchnutí / 
 • Ochranné rukavice – Chování při hoření EN 407, EN ISO 6941
 • Ochranné rukavice – Měření ohebnosti EN 420
 • Ochranné rukavice – celková odolnost proti pronikání vody ISO 15383
 • Určení ochranné třídy materiálu / oděvu použitím řízeného a usměrněného oblouku *) (box test) EN 61482-1-2
 • Zjišťování chování materiálů při působení malých kapek roztaveného kovu *) EN 348 / EN ISO 9150
 • Odolnost vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) EN ISO 4920
 • Prostup tepla při vystavení účinku plamene EN 367 / ISO 9195
 • Tepelné vlastnosti materiálu vystaveného sálavému teplu EN ISO 6942 (různé metody)
 • Odolnost proti pronikání tekutých chemikálií EN ISO 6530
 • Odolnost proti pronikání tekutin ve formě lehkého spreje (mlžná zkouška) *) EN 13034
 • Odolnost proti pronikání vody (zkouška tlakem vody) EN 20811 / ISO 811
 • Tepelná odolnost (konvektivní teplo) ISO 17493
 
 

Bezpečnost hraček

 • Mechanické a fyzikální vlastnosti EN 71-1
 • Hořlavost EN 71-2
 • Migrace určitých prvků EN 71-3 *)

Další zkoušky a služby

 • Různé analýzy chyb a závad
 • Fotodokumentace
 • Pomoc při zpracování stížností a reklamací
 • Individuální konzultace
 • Pomoc při přípravě dokumentů pro veřejné zakázky
 • Studie správného značení textilií symboly pro ošetřování
 • Zkoušky pro získání značky Quality Austria
 • Hodnocení kvality / vstupní kontrola – na místě
 • Konstrukce zkušebních přístrojů
 • Semináře / workshopy
 
 
 
 
 

EU Ecolabel

Žádné záznamy nejsou k dispozici

Eu Ecolabel
 
 

Ekoznačka EU Vám pomáhá identifikovat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celý životní cyklus, od těžby suroviny až po výrobu, použití a likvidaci. To zahrnuje udržitelné využívání energie a vody v rámci výrobního cyklu, využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování množství odpadu a environmentální vzdělávání.

Výrobkové skupiny a požadavky na ekoznačku EU jsou téměř shodné s produkty rakouské ekoznačky.


 
 
 

Tyto webové stránky obsahují soubory cookies. Pokračováním prohlížení stránek souhlasíte s používáním cookies. Informace o ochraně dat

PROVEN SINCE 1846

Najdete nás na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube
 
 
 

© 2021 OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH. All rights reserved.